DĚKUJEME ZA KRÁSNÉ PRÁZDNINY PRO VŠECHNY NAŠE DĚTI

Pomalu ale velmi jistě se blíží konec prázdnin, děti se během nich baví u vody a na táborech. Díky sponzorům, kteří se letos rozhodli podpořit naše zařízení, jsme mohli krásné prázdniny zařídit i pro naše klokaní děti. Velký dík za tuto pomoc patří našemu letitému sponzorovi firmě Parker v Chomutově. Finanční dar byl opravdu štědrý a tak jsme mohly dětem dopřát i výlety a vybavení na tábory, ale částečně pokrýt i náklady spojené s provozem našeho zařízení.
Dále nás letos podpořilo i město Chomutov a pomohlo vykrýt náklady na potraviny téměř na celé prázdniny.
Do tábora se další naše děti dostaly i díky našemu dobrému andělu panu Noskovi, který oslovil známé osobnosti, společně s nimi shromáždil finanční prostředky, vše vykomunikoval a pomohl k hezkým prázdninovým zážitkům dětem nejen z chomutovského, ale i dalších dvou Klokánků.
Nerada bych na někoho zapomněla, ale věřte, že se najdou i lidé, kteří si nepřejí být nikde uvedeni a přesto pomáhají buď přímými dary na Klokánku, nebo přispívají na náš transparentní účet.
Bez ohledu na výši daru si opravdu moc vážíme vás všech, kterým není lhostejný život dětí, které se ocitly v situaci, která by byla jistě složitá i pro dospělé a díky vám všem můžeme vykouzlit úsměv a dát alespoň na chvíli zapomenout na velké starosti, které mají naši svěřenci.

ilustrační foto