Vánoce patří dětem 2022

Pomalu končí rok, který je pro nás všechny náročný a plný obav z budoucnosti nás a našich blízkých. Venku je pošmourno, dlouhé noci střídají krátké dny bez sluníčka, zato plné mlhy a deště. Kdo ještě neměl rýmu a kašel, už si určitě poležel doma v posteli s angínou.

Zdálo by se, že není nic, co se dá považovat za krásné. Přesto jsem právě zažila zázrak lidské solidarity a pomoci. Jako by z těch těžkých mraků venku vysvitl paprsek letošních Vánoc. Do našeho zařízení se den po dni začaly stěhovat dárky pro naše děti, které budou tyto Vánoce trávit s námi, bez mámy a táty. Pro některé děti to budou první Vánoce se stromečkem, dárky, vánočním cukrovím, kaprem a bramborovým salátem. Samozřejmě vím, že každé z našich dětí bude postrádat své nejbližší, zároveň ale doufám, že ta pravá vánoční nálada, kterou děti zažijí, dokáže alespoň trochu zahnat slzičky z odloučení a stesk po rodičích.

A protože naše děti byly celý rok hodné a napsaly Ježíškovi svá přání včas, díky vám, kteří jste do sbírky přispěli, budou naplněna i ta nejtajnější přání.

Staráme se o děti v nouzi v našem Klokánku už 15 let a děláme opravdu, co můžeme, aby si děti užily krásné a štědré Vánoce každý rok. Díky vám, ale najdou pod stromečkem děti i dárky, na které bychom v našem rozpočtu peníze nenašli. Velkou pomoc pro nás znamenají i balíčky sladkostí, které dnes přinese Mikuláš za okna všem dětem, které byly hodné.

Pomalu končí rok, ve kterém jsme všichni museli sáhnout hluboko do kapes, abychom uhradili všechny náklady spojené s vedením domácnosti. Naše zařízení, které provozuje 4 byty, na tom není jinak. Dovolte mi tedy, abych poděkovala za všechna splněná přání paní Gabriele Markové, Michaele Jandové, Lucii Kollerové, Petře Klímové, Anně Bydžovské, Lucii Špoutilové, Petře Drakselové, Michaele Třeštíkové, Lucii Jerychové, Vlastě Müllerové, Gizele Dzurové, Ivetě Chrustinové, Anděle Bendové, Kateřině Loukotové, Ireně Tůmové, Bohunce Vaškové, Kateřině Mráčkové, Petře Bučilové, panu Karlu Jeseterovi, Milanu Novotnému, Dominikovi Pecháčovi a rodinám Telekiovým, Humpolíčkovým, Pecháčovým, Dunkovým, náš velký dík patří i Sportovnímu areálu Cihla, Trafice Chomutov, Celio Litvínov a Centru pomoci pro zdravotně postižené a seniory.

Přeji vám všem i vašim rodinám ty nejkrásnější Vánoce, plné klidu a rodinné pohody. A do toho příštího roku 2023 hodně lásky, porozumění, mír a pokoj všem lidem dobré vůle.


PS: Dětem řekneme, že dárky přinesl Mikuláš a Ježíšek, ale my dospělí už víme, že ti hodní andělé jste vy.

Ing Karina Sobotková
ředitelka Klokánku v Chomutově
a všichni zaměstnanci Klokánku v Chomutově

Děkujeme paní Hampejsové, která zorganizovala již po několikáté sbírku vánočních dárků pro všechny naše děti. Děkujeme všem dárcům za pomoc